Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://tandtrollet.eu.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Den information du lämnar i kontaktformulär.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder oss av Google Analytics som avpersonaliserar den data som analyseras. WordPress, WooCommerce, MailChimp, Server Monkey och JetPack samlar alla in informatino om dig som sammanställs och används till avpersonaliserade analyser.

Vilka vi delar dina data med

Vi använder oss av avpersonaliserad data som insamlas av Google Analytics.

Vissa data kan vi dela med externa aktörer som vi samarbetar med, tex dem som skall packa och leverera kundorders, dem som tar hand om kundreturer, o dyl. Syftet är enbart att åstadkomma kunduppfyllelse.

Under vissa fall kan vi dela vissa data med företag vi samarbetar för att tex skapa olika former av kampanjer.

Vi använder oss av Server Monkey för att genomföra enkäter och Meil Chimp för att skicka nyhetsbrev.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Vi skickar också dina uppgifter till de partners vi har för kunduppfyllelse.

Din kontaktinformation

Lagras i kundregister, register över mottagare av nyhetsbrev, enkäter mm. Din kontaktinformatino lagras också i register som krävs av myndigheter och vår administration.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Dina uppgifter är skyddade med senaste teknik och av etablerade och seriösa aktörer som Google, Microsoft mfl.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

I händelse av dataläckor så kommer vi följa lagarna för hantering och rapportering.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

PayPal, Swish mfl betalningslösningar skickar oss data om genomförda betalningar. Ibland kan partners vi har för kunduppfyllelse behöva skicka oss data om tex kundreturer.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Utöver utskick av kvitton, orderbekräftelser, leveransbekräftelser, nyhetsbrev och enkäter så har vi inget sådant.

Med anledning av att vi använder oss av Jetpack i vår webbutik:

Activity Log

This feature only records activities of a site’s registered users, and the retention duration of activity data will depend on the site’s plan and activity type.

Data Used: To deliver this functionality and record activities around site management, the following information is captured: user email address, user role, user login, user display name, WordPress.com and local user IDs, the activity to be recorded, the WordPress.com-connected site ID of the site on which the activity takes place, the site’s Jetpack version, and the timestamp of the activity. Some activities may also include the actor’s IP address (login attempts, for example) and user agent.

Activity Tracked: Login attempts/actions, post and page update and publish actions, comment/pingback submission and management actions, plugin and theme management actions, widget updates, user management actions, and the modification of other various site settings and options. Retention duration of activity data depends on the site’s plan and activity type. See the complete list of currently-recorded activities (along with retention information).

Data Synced (?): Successful and failed login attempts, which will include the actor’s IP address and user agent.


Image views are only recorded if the site owner, has explicitly enabled image view stats tracking for this feature via the jetpack_enable_carousel_stats filter.

Data Used: If image view tracking is enabled, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID (if logged in), WordPress.com username (if logged in), user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Image views.


Comment Likes

This feature is only accessible to users logged in to WordPress.com.

Data Used: In order to process a comment like, the following information is used: WordPress.com user ID/username (you must be logged in to use this feature), the local site-specific user ID (if the user is signed in to the site on which the like occurred), and a true/false data point that tells us if the user liked a specific comment. If you perform a like action from one of our mobile apps, some additional information is used to track the activity: IP address, user agent, timestamp of event, blog ID, browser language, country code, and device info.

Activity Tracked: Comment likes.


Contact Form

Data Used: If Akismet is enabled on the site, the contact form submission data — IP address, user agent, name, email address, website, and message — is submitted to the Akismet service (also owned by Automattic) for the sole purpose of spam checking. The actual submission data is stored in the database of the site on which it was submitted and is emailed directly to the owner of the form (i.e. the site author who published the page on which the contact form resides). This email will include the submitter’s IP address, timestamp, name, email address, website, and message.

Data Synced (?): Post and post meta data associated with a user’s contact form submission. If Akismet is enabled on the site, the IP address and user agent originally submitted with the comment are synced, as well, as they are stored in post meta.


Google Analytics

This feature is only available to sites on the Premium and Professional plans.

Data Used: Please refer to the appropriate Google Analytics documentation for the specific type of data it collects. For sites running WooCommerce (also owned by Automattic) and this feature simultaneously and having all purchase tracking explicitly enabled, purchase events will send Google Analytics the following information: order number, product id and name, product category, total cost, and quantity of items purchased. Google Analytics does offer IP anonymization, which can be enabled by the site owner.

Activity Tracked: This feature sends page view events (and potentially video play events) over to Google Analytics for consumption. For sites running WooCommerce-powered stores, some additional events are also sent to Google Analytics: shopping cart additions and removals, product listing views and clicks, product detail views, and purchases. Tracking for each specific WooCommerce event needs to be enabled by the site owner.


Gravatar Hovercards

Data Used: This feature will send a hash of the user’s email address (if logged in to the site or WordPress.com — or if they submitted a comment on the site using their email address that is attached to an active Gravatar profile) to the Gravatar service (also owned by Automattic) in order to retrieve their profile image.


Infinite Scroll

Data Used: In order to record page views via WordPress.com Stats (which must be enabled for page view tracking here to work) with additional loads, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID (if logged in), WordPress.com username (if logged in), user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Page views will be tracked with each additional load (i.e. when you scroll down to the bottom of the page and a new set of posts loads automatically). If the site owner has enabled Google Analytics to work with this feature, a page view event will also be sent to the appropriate Google Analytics account with each additional load.


Jetpack Comments

Data Used: Commenter’s name, email address, and site URL (if provided via the comment form), timestamp, and IP address. Additionally, a jetpack.wordpress.com IFrame receives the following data: WordPress.com blog ID attached to the site, ID of the post on which the comment is being submitted, commenter’s local user ID (if available), commenter’s local username (if available), commenter’s site URL (if available), MD5 hash of the commenter’s email address (if available), and the comment content. If Akismet (also owned by Automattic) is enabled on the site, the following information is sent to the service for the sole purpose of spam checking: commenter’s name, email address, site URL, IP address, and user agent.

Activity Tracked: The comment author’s name, email address, and site URL (if provided during the comment submission) are stored in cookies. Learn more about these cookies.

Data Synced (?): All data and metadata (see above) associated with comments. This includes the status of the comment and, if Akismet is enabled on the site, whether or not it was classified as spam by Akismet.


Likes

This feature is only accessible to users logged in to WordPress.com.

Data Used: In order to process a post like action, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID (on which the post was liked), post ID (of the post that was liked), user agent, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Post likes.


Mobile Theme

Data Used: A visitor’s preference on viewing the mobile version of a site.

Activity Tracked: A cookie (akm_mobile) is stored for 3.5 days to remember whether or not a visitor of the site wishes to view its mobile version. Learn more about this cookie.


Notifications

This feature is only accessible to registered users of the site who are logged in to WordPress.com.

Data Used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID and URL, Jetpack version, user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code. Some visitor-related information or activity may be sent to the site owner via this feature. This may include: email address, WordPress.com username, site URL, email address, comment content, follow actions, etc.

Activity Tracked: Sending notifications (i.e. when we send a notification to a particular user), opening notifications (i.e. when a user opens a notification that they receive), performing an action from within the notification panel (e.g. liking a comment or marking a comment as spam), and clicking on any link from within the notification panel/interface.


Protect

Data Used: In order to check login activity and potentially block fraudulent attempts, the following information is used: attempting user’s IP address, attempting user’s email address/username (i.e. according to the value they were attempting to use during the login process), and all IP-related HTTP headers attached to the attempting user.

Activity Tracked: Failed login attempts (these include IP address and user agent). We also set a cookie (jpp_math_pass) for 1 day to remember if/when a user has successfully completed a math captcha to prove that they’re a real human. Learn more about this cookie.

Data Synced (?): Failed login attempts, which contain the user’s IP address, attempted username or email address, and user agent information.


Sharing

Data Used: When sharing content via email (this option is only available if Akismet is active on the site), the following information is used: sharing party’s name and email address (if the user is logged in, this information will be pulled directly from their account), IP address (for spam checking), user agent (for spam checking), and email body/content. This content will be sent to Akismet (also owned by Automattic) so that a spam check can be performed. Additionally, if reCAPTCHA (by Google) is enabled by the site owner, the sharing party’s IP address will be shared with that service. You can find Google’s privacy policy here.


Subscriptions

Data Used: To initiate and process subscriptions, the following information is used: subscriber’s email address and the ID of the post or comment (depending on the specific subscription being processed). In the event of a new subscription being initiated, we also collect some basic server data, including all of the subscribing user’s HTTP request headers, the IP address from which the subscribing user is viewing the page, and the URI which was given in order to access the page (REQUEST_URI and DOCUMENT_URI). This server data used for the exclusive purpose of monitoring and preventing abuse and spam.

Activity Tracked: Functionality cookies are set for a duration of 347 days to remember a visitor’s blog and post subscription choices if, in fact, they have an active subscription.


WordPress.com Secure Sign On

This feature is only accessible to registered users of the site with WordPress.com accounts.

Data Used: User ID (local site and WordPress.com), role (e.g. administrator), email address, username and display name. Additionally, for activity tracking (see below): IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID and URL, Jetpack version, user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: The following usage events are recorded: starting the login process, completing the login process, failing the login process, successfully being redirected after login, and failing to be redirected after login. Several functionality cookies are also set, and these are detailed explicitly in our Cookie documentation.

Data Synced (?): The user ID and role of any user who successfully signed in via this feature.


WordPress.com Stats

Data Used: IP address, WordPress.com user ID (if logged in), WordPress.com username (if logged in), user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code. Important: The site owner does not have access to any of this information via this feature. For example, a site owner can see that a specific post has 285 views, but he/she cannot see which specific users/accounts viewed that post. Stats logs — containing visitor IP addresses and WordPress.com usernames (if available) — are retained by Automattic for 28 days and are used for the sole purpose of powering this feature.

Activity Tracked: Post and page views, video plays (if videos are hosted by WordPress.com), outbound link clicks, referring URLs and search engine terms, and country. When this module is enabled, Jetpack also tracks performance on each page load that includes the Javascript file used for tracking stats. This is exclusively for aggregate performance tracking across Jetpack sites in order to make sure that our plugin and code is not causing performance issues. This includes the tracking of page load times and resource loading duration (image files, Javascript files, CSS files, etc.). The site owner has the ability to force this feature to honor DNT settings of visitors. By default, DNT is currently not honored.


WordPress.com Toolbar

This feature is only accessible to registered users of the site who are also logged in to WordPress.com.

Data Used: Gravatar image URL of the logged-in user in order to display it in the toolbar and the WordPress.com user ID of the logged-in user. Additionally, for activity tracking (detailed below): IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID and URL, Jetpack version, user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Click actions within the toolbar.